کلیدواژه‌ها = اورژانس
چالش های مدیریت تریاژ بیولوژیک در پاندمی کووید-۱۹: موانع و راهکارها

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 2006-2015

10.30491/jmm.2023.1006423.1019

احمد خنچه؛ روح الله زابلی؛ محمد نیک پور اقدم؛ محمد جواد بهزادنیا


الگوی چندمنظوره سازی اورژانس عمومی بیمارستان‌ها در شرایط CBRN: ‌مطالعه مروری

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1660-1674

10.30491/jmm.2023.1001197

مهدی اسدی؛ محمد محمدیان؛ علیرضا شهریاری؛ مهدی مصری


چالش‌های انجام تریاژ صحیح: یک مطالعه مروری نظام‌مند

دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1096-1105

10.30491/JMM.24.2.1096

زهرا عباسی دولت آبادی؛ معصومه ذاکری‌مقدم؛ سعیده بهرامپوری؛ اکرم جزینی؛ مهدی نبی فودانی


بررسی شیوع بیماری ها و علل مراجعه بیماران بی‌خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین تهران از سال 1391 لغایت 1396

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 115-122

حمیدرضا حاتم آبادی؛ سعید صفری؛ طاهره خانزاده طهرانی


بررسی اثر استفاده از سونوگرافی در مراقبت روزانه بیماران تحت ونتیلاسیون مکانیکی در بخش اورژانس

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 100-106

مجید شجاعی؛ آنیتا سبزقبایی؛ علی ارحمی دولت آبادی؛ حمیدرضا حاتم آبادی؛ سارا راستا


بررسی پایش همودینامیک بیماران مولتیپل تروما بوسیله سونوگرافی در اورژانس

دوره 20، شماره 6، آذر و دی 1397، صفحه 609-617

حجت درخشانفر؛ مجید شجاعی؛ علیرضا مجیدی؛ زینت السادات دهقان


پیش‌بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 500-508

مرتضی عصاری؛ محمدکریم بهادری؛ خلیل علیمحمدزاده


بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 538-545

فرشته عزیزی؛ نسرین حنیفی؛ سهیلا ربیع سیاهکلی؛ شیما حقانی


راهبردهای یادگیری در بحران در کارکنان بخش اورژانس

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 25-36

روح اله زابلی؛ مهدی عجم


بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال 1386

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 257-263

محمد کریم بهادری؛ صدیقه میرهاشمی؛ فرزاد پناهی؛ شهرام توفیقی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه؛ علی شمس نورانی؛ مریم رضایی