کلیدواژه‌ها = بحران
بررسی تأثیر آموزش دگرامدادی در بحران بر دانش، نگرش و عملکرد سربازان

دوره 23، شماره 11، بهمن و اسفند 1400، صفحه 851-860

10.30491/JMM.23.11.851

زهرا چگنی؛ شهلا علیاری؛ امیر حسین پیشگویی؛ مرتضی سراهنگ


کنترل و مدیریت بیماری های منتقله بوسیله حشرات در حوادث غیرمترقبه

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 778-798

10.30491/JMM.22.8.778

مهدی خوبدل؛ امید دهقان؛ حسن بخشی؛ محمد مرادی


صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه: مروری نظام مند

دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399، صفحه 466-475

10.30491/JMM.22.5.466

لیلا لطفیان؛ فاطمه حبیبی؛ محمد علی خوشنویس؛ محمد مهدی سالاری؛ سعید زیوری


طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 589-598

10.30491/JMM.22.6.589

علیرضا جلالی فراهانی؛ محمد محمدیان؛ ابوالفضل شکیبایی؛ محمدصالح فلاح؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ محمدکریم بهادری


راهبردهای یادگیری در بحران در کارکنان بخش اورژانس

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 25-36

روح اله زابلی؛ مهدی عجم


ارزیابی وضعیت مدیریت ریسک در بخش های منتخب بیمارستان های شهر تهران

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 197-202

روح اله زابلی؛ مازیار کرمعلی؛ محمد سالم؛ حسن رفعتی


ارزیابی سطح آمادگی مقابله با بحران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی منتخب -1388

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 167-171

محمد دانشمندی؛ حسین امیری؛ مسعود واحدی؛ معصومه فرشی؛ عبدا... ثقفی؛ فرزانه ذیقیمت


میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 19-22

احمد عامریون؛ عبدالرضا دلاوری؛ احسان تیمورزاده


اصول و روش‌های مداخله روانی در بحران‌ حوادث

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 45-51

خدابخش احمدی


تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 309-318

داود فرج‌زاده؛ رضا توکلی؛ رضا صراف‌پور