تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  همیشه نمی‌توان از بروز بلایا و مصائب جلوگیری کرد. اما با فراهم‌آوردن تجهیزات و لوازم مورد نیاز قبل از وقوع بحران، می‌توان وضعیت زندگی خود و دیگران را در شرایط اضطراری بهبود بخشید. برای مبارزه با بلایا و حفظ حیات، سه اولویت اصلی عبارتنداز: آب، غذا و سرپناه. یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان در شرایط عادی و بحرانی غذا می‌باشد. شرایط بحران را نیز می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: شرایطی که اراده انسان در آن دخالت ندارد، مانند بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان. قحطی) و شرایط بحرانی که انسان در آن به‌طور مستقیم دخالت دارد، مانند جنگ (بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای) و اغتشاشات داخلی. هر یک از انواع بلایا و شرایط بحرانی اثرات متفاوتی بر مقوله غذا و تغذیه خواهند داشت. برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح می‌تواند از گسترش زیان‌های ناشی از بحران بکاهد. در این مقاله به ابعاد مختلف برنامه‌ریزی، برآورد،‌ چگونگی تأمین، نگهداری و ذخیره، توزیع و نحوه مصرف مواد غذایی، انواع مواد غذایی ضروری در شرایط بحران، تجهیزات و امکانات (انسانی، مادی و سازمانی) مورد نیاز موجود در کشور پرداخته و متناسب با آن مدل مطلوب برای برنامه‌ریزی در شرایط بحران ارایه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها