صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه: مروری نظام مند

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران در پاسخ‌دهی به بلایای طبیعی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند. این مطالعه با هدف توصیف ابعاد عملکردی و صلاحیت‌های حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث غیرمترقبه انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه مروری نظام مند است. بدین لحاظ به منظور بررسی و تبیین صلاحیت حرفه‌ای پرستاران نظامی در بلایا و حوادث، 100 مقاله مرتبط با موضوع از طریق جستجو در پایگاه‌های معتبر علمی فارسی و انگلیسی زبان مانند: Scopus, Elsevier, PubMed, ISI Web of Science, Cochrane Library, ProQuest. Google Scholar  و SID در بازده زمانی اول ژانویه2000تا 30جولای 2019 و با بکارگیری واژگان کلیدی آمادگی در بلایا و بحران (Emergence or Disaster Preparedness) و صلاحیت‎های پرستاری در بلایا و بحران (Core Competency of nurses in Disaster or Emergence) و پرستاری و پرستاران نظامی (Military nursing or Military Nurses) و نقش پرستاری نظامی (Role of Military Nursing) در عنوان و چکیده انتخاب شد. پس از لحاظ کردن معیار‎های ورود و خروج مجموعاً تعداد13 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه و بررسی شد.
یافته‌ها: نقش‎های پرستاران را می‎توان در سه حیطه صلاحیت حرفه‎ای، فرماندهی و رهبری و عملیاتی تقسیم بندی کرد. از جمله نقش‌های ذکر شده شامل: مراقبت مبتنی بر صلاحیت‌های حرفه‎ای، صلاحیت‎های سازمانی، رهبری و مدیریت تیم‎های درمانی، مراقبت‎های حیاتی و ویژه در شرایط سخت، انتقال و تخلیه ایمن مجروحین و مصدومین، مراقبت از مصدومین حوادث (شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هسته‎ای و انفجاری)، حفاظت از خود و دیگران (حفاظت شخصی)، تریاژ در صحنه نبرد، تاب آوری اخلاقی و حمایت روانی، مراقبت از افراد آسیب پذیر و پرخطر و نقش‎های خارج از حیطه پرستاری بود. اگرچه بخشی از این نقش‎ها با نقش پرستاران غیر نظامی همپوشانی دارد، اما برخی دیگر بر نقش‌های خاص و منحصر به فرد پرستاران نظامی تاکید شده‌اند.
نتیجه‌گیری: نظر به ضرورت ارائه خدمات با کیفیت و ایمن در بالاترین سطح ممکن از مصدومین و مجروحین در عرصه‌های مختلف به خصوص در شرایط بحران و بلایا و حضور موثر پرستار نظامی در تمامی مراحل بلایا؛ لازم است کلیه پرستاران نظامی به منظور اجرای برنامه‌های مراقبتی- درمانی از مصدومین در شرایط بحران از آموزش و توسعه دانش مفید در این زمینه بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها


1. Rivers FM. "Into the Unknown": Military Nurses' Experiences in Disaster Response: University of Tennessee, Knoxville; 2009. 2. Hadafi F, Fallahi A. Temporary housing respond to disasters in developing countries-case study: Iran-Ardabil and Lorestan Province Earthquakes. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2010; 66: 1536-42. 3. Chen LC, Fan JY. Disaster and disaster nursing: from an education and research perspective. The journal of nursing. 2010; 57(3):11-6. 4. Amiri M, Mohammadi G, Khosravi A, Chaman R, Arabi M, Sadeghi E, et al. Hospital preparedness of Semnan province to deal with disasters. 2011. 5. Pourvakhshoori N, Norouzi K, Ahmadi F, Hosseini M, Khankeh H. Nursing in disasters: A review of existing models. International emergency nursing. 2017; 31: 58-6 doi:10.1016/j.ienj.2016.06.004 6. Kako M, Ranse J, Yamamoto A, Arbon P. What was the role of nurses during the 2011 Great East Earthquake of Japan? An integrative review of the Japanese literature. Prehospital and Disaster Medicine. 2014; 29 (3):275-9. doi:10.1017/S1049023X14000405 7. Imani E, Hoseini Tashnizi S, Tafrihi M. Nurses awareness of disaster management & its related factors. Journal of Health and Care. 2011; 4: 10-8. 8. Littleton-Kearney MT, Slepski LA. Directions for disaster nursing education in the United States. Critical care nursing clinics of North America. 2008; 20(1):103-9. doi:10.1016/j.ccell.2007.10.008 9. Seyedi R, Dadgari F. The introduction of the 3 groups of vulnerable people in times of crisis and disaster and Health management of them. J Adm Nurs. 2015; 29 (2):7. 10. Gebbie KM, Qureshi K. Emergency and Disaster Preparedness: Core Competencies for Nurses: What every nurse should but may not know. AJN the American Journal of Nursing. 2002;102(1):46-51. doi:10.1097/00000446-200201000-00023 11. Johnson HL, Gaskins SW, Seibert DC. Clinical skill and knowledge requirements of health care providers caring for children in disaster, humanitarian and civic assistance operations: an integrative review of the literature. Prehospital and disaster medicine. 2013;28(1):61-8. doi:10.1017/S1049023X12001550 12. Noguchi N, Inoue S, Shimanoe C, Shibayama K, Shinchi K. Factors associated with nursing activities in humanitarian aid and disaster relief. PloS one. 2016;11(3):e0151170. doi:10.1371/journal.pone.0151170 13. Reineck C. The federal nursing service award: individual readiness in nursing. Military medicine. 1999;164(4):251-5. doi:10.1093/milmed/164.4.251 14. Wynd C. A proposed model for military disaster nursing. The Online Journal of Issues in Nursing. 2006;11(3). 15. Edbert B Hsu, Tamara L Thomas, Eric B Bass, Dianne Whyne, Gabor D Kelen, Gary B Green. Healthcare worker competencies for disaster training. BMC medical education. 2006; 6 (1):19. doi:10.1186/1472-6920-6-19 16. Bridges EJ, Schmelz J, Kelley PW. Military nursing research: Translation to disaster response and day-to-day critical care nursing. Critical care nursing clinics of North America. 2008; 20(1):121-31. doi:10.1016/j.ccell.2007.10.011 17. Lee C-L, Hsiao Y-C, Chen C-Y. Roles and functions of military flight nursing: aeromedical evacuation. Hu Li Za Zhi. 2012; 59(3):23. 18. Bridges EJ. Military and disaster nursing. Critical Care Nursing Clinics. 2003; 15(2). doi:10.1016/S0899-5885(02)00086-2 19. Noto Y, Kitamiya C, Itaki C, Urushizaka M, Kidachi R, Yamabe H. Role of nurses in a nuclear disaster: experience in the Fukushima Dai‐ichi nuclear power plant accident. International nursing review. 2013; 60(2):196-200. doi:10.1111/inr.12014 20. Nejadshafiee M, Rahmani A, Nekoeimoghadam M. Nurses' Competencies in Radiologic Incidents: Mini Review. Journal of Military Medicine. 2018; 20 (4): 348-53. 21. Firouzkouhi M, Zargham-Boroujeni A, Kako M, Abdollahimohammad A. Experiences of civilian nurses in triage during the Iran-Iraq War: An oral history. Chinese journal of traumatology. 2017;20 (5):288-92. doi:10.1016/j.cjtee.2017.07.002 22. Elliott B. Military nurses' experiences returning from war. Journal of advanced nursing. 2015;71(5): 1066-75. doi:10.1111/jan.12588 23. Rivers FM. US military nurses: Serving within the chaos of disaster. Nursing Clinics. 2016; 51(4):613-23. doi:10.1016/j.cnur.2016.07.004 24. Cloyd E, Dyer CB. Catastrophic events and older adults. Critical care nursing clinics of North America. 2010;22(4):501-13. doi:10.1016/j.ccell.2010.10.003 25. Johnson HL, Ling CG, McBee EC. Multi-disciplinary care for the elderly in disasters: an integrative review. Prehospital and disaster medicine. 2015;30(1):72-9. doi:10.1017/S1049023X14001241