نویسنده = مرتضی ایزدی
سامانه تشخیص خودکار مالاریا و تعیین گونه پلاسمودیوم

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 115-125

نعمت الله جنیدی؛ تورج عباسیان؛ مرتضی ایزدی


بررسی میزان کیفیت خدمات درمانی یک مرکز درمانی نظامی بر اساس مدل سروکوال

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 225-229

علی ایوبیان؛ نورالدین دوپیکر؛ پریسا مهدی زاده؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


نقش ازن در درمان زخم‌های مزمن

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 105-113

مرتضی ایزدی؛ بهنام حیدری؛ جان کارلوس پرز اولمدو؛ جی مارکوس


بررسی شیوع ژن‌های بیماریزایی ‎sodC1 و ‎sopE1 در سروتایپ های سالمونلا انتریکا جدا شده از موارد بالینی در تهران

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1393، صفحه 125-131

رضا رنجبر؛ عاطفه محسنی؛ میثم سرشار؛ علی احمدی؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت الله جنیدی


روشی نوین جهت القای مدل استئومیلیت مزمن در خرگوش‌های آزمایشگاهی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 215-218

مرتضی ایزدی؛ علی جزایری؛ محمد رضا باغبان اسلامی؛ شهربانو جهانگیر؛ سعید خدایاری؛ حمید خدایاری؛ عزیز عباسپور؛ امیر پژمان هاشمی طاهری؛ عباس علی ایمانی فولادی


دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 168-177

محمدکریم بهادری؛ مرتضی ایزدی؛ محمدجواد حسینپورفرد


الگوی اخلاق طب مسافرتی در برنامه همکاری های بین المللی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 117-123

افشین پاکجو؛ مرتضی ایزدی؛ شهرام مسعودی پور؛ مژگان فاضل


مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 223-228

نعمت اله جنیدی جعفری؛ محمد صادقی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر


میزان صحت گزارشات آزمایشگاهی مربوط به تب تیفوئید

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 149-152

رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ نعمت ا... جنیدی جعفری؛ یونس پناهی


بررسی تأثیر ازن بر میزان حذف کیستهای ژیاردیا از آب

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 113-118

مرتضی ایزدی؛ امیر ادیب زاده؛ مصطفی رضاییان؛ هما جماران؛ زهرا بابایی؛ شهره فرنیا


بررسی میزان شیوع مواجهه با وسائل نوک تیز پزشکی در میان پرستاران یک بیمارستان دانشگاهی

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 119-128

نعمت اله جنیدی جعفری؛ میثم شصتی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر؛ محمد قاسمی