روشی نوین جهت القای مدل استئومیلیت مزمن در خرگوش‌های آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 موسسه رویان، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه علوم پزشکی، تهران، ایران

5 دانشگاه آزاد اسلامی، شاخه علوم دارویی، تهران، ایران

6 دپارتمان ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

7 دپارتمان رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

8 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

اهداف: در کشور ما با توجه به نرخ بالای سوانح جاده‌ای و مجروحان برجای‌مانده در اثر آن و نیز مجروحانی که طی جنگ دچار استئومیلیت شده‌اند، استئومیلیت از شیوع بالایی برخوردار است، لذا تحقیق و بررسی جهت شناخت هرچه بیشتر این بیماری و راه‌های تشخیص و درمان آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر سعی نموده‌ایم یک مدل حیوانی که از جهات بسیاری مشابه نوع ضایعات استئومیلیت در انسان باشد ارائه دهیم تا در مطالعات آینده بتوان از آن جهت استانداردسازی مطالعات استفاده نمود.روش ها: در این مطالعه، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به دست آمده از زخم بیماران مبتلا به استئومیلیت مزمن به استخوان درشت نی 24 عدد خرگوش سالم نر تزریق گردید و ارزیابی رادیولوژیک در روز‌های 0 و 14 و 28 صورت گرفت. همچنین بررسی از جهات کشت باکتری و ارزیابی پاتولوژیک نیز در پایان 4 هفته انجام شد.
یافته ها: در انتهای 4 هفته، بیش از 95% نمونه‌ها علائم رادیولوژیک بیماری را به طور کامل نشان می‌دادند. همچنین در اسلاید‌های پاتولوژی تهیه‌شده، تهاجم سلول‌های التهابی و سایر علائم استئومیلیت به وضوح دیده شد.
نتیجه گیری: از این مدل می‌توان در مطالعاتی که تأثیر دارو‌های گوناگون از جمله آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک و موضعی بر روند بهبود استئومیلیت را بررسی می‌کنند و نیز پژوهش‌هایی که تأثیر درمان‌های دیگر مثل داربست‌های مختلف و نیز سلول‌های بنیادی را روی این بیماری مطالعه می‌نمایند استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها