دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 75، مرداد و شهریور 1397 

مروری

مروری بر ترکیبات افزایش دهنده عملکرد در حوزه نظامی: محرک ها و آرامش بخش ها

صفحه 244-254

محمد علی جعفری جهقی؛ محمد هادی باقرصاد؛ محمد علی امانی


یادگیری آموزه‌های دینی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی بر ارتقاء شاخص‌های سلامت معنوی در سربازان وظیفه پادگان نظامی در شهر تهران

صفحه 265-273

رحیم مومیوند؛ مریم قربانی؛ مهدی مصری؛ محمود دهقانی؛ احمد انصاریان؛ فاطمه رحمتی نجارکلائی


مقایسه استرس روانی و سلامت سیستم جونده بین خلبانان نظامی و افسران غیرخلبان

صفحه 290-298

بیتا روحانی؛ عمار نشاطی؛ شمس الملوک نجفی؛ کاظم امینی؛ محمدجواد شیرانی