دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 62، بهمن و اسفند 1394 

پژوهشی اصیل

اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علایم و نشانه‌های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

صفحه 191-198

سیدمرتضی حسینی؛ علی فتحی‌آشتیانی؛ مهدی ربیعی؛ سیما نوحی؛ هنگامه فجرک


پیش بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت

صفحه 207-213

مهدی خدابخشی؛ محمد علی سپهوندی؛ علی شیخ الاسلامی؛ الهام حبیبی


الگوی اپیدمیولوژیکی بیماری سیاه سرفه در ایران طی سال های 1392-1390

صفحه 215-222

غلام رضا قربانی؛ سید محسن زهرایی؛ فهیمه دوستی؛ محمود موسی زاده


تاثیر نوروفیدبک بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی

صفحه 231-239

داوود مشکانی فراهانی؛ سید عباس تولایی؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی


مطالعه خطاهای انسانی در ‏عملیات مین زدایی با استفاده از تکنیک CREAM

صفحه 241-247

ایرج محمدفام؛ محمد عمید؛ مصطفی میرزایی علی آبادی؛ محمد حاجی اکبری؛ علیرضا سلطانیان


تاثیر پوشش حفاظتی خنثی سازی مین بر عملکرد بصری و زمان واکنش افراد در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی

صفحه 299-305

حبیب اله دهقان؛ فیروز ولی پور؛ میثم مباشری دمنه؛ بهزاد مهکی؛ ابوالقاسم مباشری‌دمنه