دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 57، آذر و دی 1393 

مروری

نقش ازن در درمان زخم‌های مزمن

صفحه 105-113

مرتضی ایزدی؛ بهنام حیدری؛ جان کارلوس پرز اولمدو؛ جی مارکوس


بررسی مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) در سال 1390

صفحه 133-139

حسین رستمی؛ حمیدرضا توکلی؛ نعمت الله جنیدی؛ قوام هاشمی؛ فاطمه همایونی؛ سیمین نقوی


تأثیر مهندسی مجدد بر زمان، هزینه و مراحل فرآیند برنامه و بودجه سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اﷲ(عج)

صفحه 141-146

مهدی ابراهیم نیا؛ مناف عبدی؛ محمد جواد احمدی زاده؛ احسان تیمورزاده؛ مریم یعقوبی


تحلیل شوک وارد بر پا در رژه‌ی 90 درجه‌ی نیروهای مسلح با استفاده از منحنی‌های شتاب

صفحه 155-160

احمدرضا عرشی؛ الهام شیرزاد؛ مجتبی عشرستاقی؛ سید علیرضا سلیمی


طراحی سیستم تصمیم یار تشخیص آسیب ریوی مصدومین شیمیایی

صفحه 161-167

طاها صمدسلطانی؛ مصطفی لنگری زاده؛ مصطفی قانعی