دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر و آبان 1384 

پژوهشی اصیل

علل مراجعه به مرکز درمانی طی دوره آموزش رزمی

صفحه 187-192

مرتضی جان نثاری؛ شروین آثاری؛ محمد صادقی؛ حسنعلی محبی


بررسی صحت ادعای مدعیان مبتلا به صرع در سربازان

صفحه 199-202

حسین کچوئی؛ غلامعلی قربانی؛ سیدحسن سعادت؛ سینا امامی‌مقدم


بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله جانبازان

صفحه 203-209

شکوفه رادفر؛ حمید حقانی؛ سیدعباس تولایی؛ احسان مدیریان؛ مریم فلاحتی


بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان

صفحه 211-217

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مهدی حبیبی؛ سیما نوحی؛ مصطفی قانعی


بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه‌ا...«عج» و چند بیمارستان تهران بستری بودند

صفحه 225-230

صدیقه میرهاشمی؛ سیدامیرحسین میرهاشمی؛ علی غنجال؛ حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ علی کبیر


شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپA، B و E با استفاده از Multiplex PCR

صفحه 231-238

مجتبی سعادتی؛ شهرام نظریان؛ محمود تولایی؛ جعفر امانی؛ هادی شیرزاد


مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه 1382

صفحه 253-255

حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ صدیقه میرهاشمی