مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه 1382

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. امداد و انتقال صحیح و کارآمد مصدومین، نقش مهمی را در حفظ و ارتقای سلامت نیروهای رزمنده در زمان عملیات‌ها و رزمایش‌ها ی مختلف دارد. در این مطالعه به بررسی وضعیت امداد و انتقال در رزمایش صعود به قله سبلان در استان اردبیل در مرداد ماه 1382 پرداخته شده است. مواد و روش کار. برای انجام این مطالعه از پرسشنامه‌ای که در 7 محور تجهیزات و امکانات، ارتباطات، نیروی انسانی انتقال، ترابری، نیروی انسانی امداد، ابزار امداد و انتقال و مدارک پزشکی تدوین شده بود، استفاده گردید . نتایج. نتایج مهم طرح نشان می‌دهد که وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی، دارو و لوازم مصرفی، فضای کاری، وضعیت برآورد تجهیزات مراکز درمانی، زمان برگشت مصدوم به عقب از اورژانس صحرایی تا بیمارستان صحرایی و سابقه نیروی امدادگر مناسب بود ، ولی زمان برگشت مصدوم از صحنه تا پست امداد، از پست امداد تا اورژانس صحرایی، امکانات ارتباطی، سیستم تشکیل پرونده و نحوه ارسال مدارک مصدومین به عقب وضعیت نامناسبی داشتند. بحث. در بیشتر جنبه‌های امداد و انتقال در این رزمایش وضعیت مناسبی وجود داشت، ولی هنوز اشکالاتی در بعضی از ابعاد آن وجود دارد که مقداری با توجه به کوهستانی بودن منطقه قابل پیش بینی بود. لازم است جهت رفع اشکالات در آینده با برنامه ریزی مناسب همراه با تقویت امکانات ارتباطی، ت أ مین امکانات مناسب جهت نقل و انتقال سریع‌تر مصدومین، تلاش جهت تشکیل و نگهداری و انتقال پرونده‌های مصدومین اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها