کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
تجارب پرستاران نظامی از راهبردهای مقابله معنوی با فرسودگی شغلی: مطالعه کیفی

دوره 23، شماره 6، مرداد و شهریور 1400، صفحه 472-481

10.30491/JMM.23.6.472

محمد مهدی سالاری؛ بتول نحریر؛ مسعود سیرتی نیر


تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19

دوره 22، شماره 6، مرداد و شهریور 1399، صفحه 570-579

10.30491/JMM.22.6.570

محسن صفاری؛ امیر واحدیان عظیمی؛ حسین محمودی


امداد و انتقال مجروحین در صحنه نبرد از دیدگاه پرستاران نظامی: مطالعه کیفی

دوره 21، شماره 6، آذر و دی 1398، صفحه 585-595

حسین محمودی؛ حمیدرضا غلامی؛ سید طیب مرادیان


مشارکت دولتی- خصوصی در توسعه خدمات بیمارستانی کشور: درس های یک تجربه

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 371-381

احمد صادقی؛ پیوند باستانی؛ امید براتی


آسیب‌شناسی روانی و عوارض روانی ناشی از مشاغل نیروهای نظامی دریایی: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 72-83

رضا سلطانی شال؛ اسفندیار آزاد مرزابادی؛ محسن اسکندری


بازخوانی تجربیات مدیران عرصه بهداشت و درمان از چالشهای موجود در امدادرسانی در زلزله بم: یک مطالعه کیفی

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1392، صفحه 225-232

محمود موسی زاده؛ فرزانه ذوالعلی؛ خداداد شیخ زاده؛ سعید سفیری؛ محمدرضا امیراسماعیلی


یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت روانی جانبازان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 251-260

خدابخش احمدی؛ مجتبی حبیبی؛ رضا شاهی؛ سمیرا خوشکام؛ آزاده مرادی؛ شیوا اخوان راد؛ محمد جواد احمدی زاده


مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 7-12

عباس عبادی؛ فضل الله احمدی؛ مصطفی قانعی؛ انوشیروان کاظم نژاد