مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی: مطالعه کیفی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: عوارض تاخیری مسمومیت با گاز خردل چند ماه تا چند سال بعد از مواجهه ایجاد می­‌شود. یکی از مفاهیم بسیار مهم در بیماری­‌های مزمن، کیفیت زندگی بیماران است. هدف این مطالعه، تبیین مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومان شیمیایی با گاز خردل بود.   روش‌­ها: در مطالعه‌­ای توصیفی با رویکرد کیفی، 20 مصدوم شیمیایی مرد و زن (نظامی و غیرنظامی) که در فاز مزمن بیماری بودند با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مطالعه با مصاحبه‌­های انفرادی نیمه‌­ساختاردار و بحث در گروه متمرکز انجام شد. داده‌­ها با روش تحلیل محتوی آنالیز و مفاهیم کلیدی استخراج شد.   یافته‌­ها: مشارکت‌­کنندگان تندرستی را مشتمل بر سلامت جسمانی، عقلانی و توانایی در انجام وظایف و انتظارات معمول از هر نفر و بخش دیگر مفهوم تندرستی را داشتن رفاه و آسایش عمومی دانستند. مزمن­‌‍شدن بیماری در مصدومان شیمیایی و اثرات دیررس بیماری باعث تغییر در تمامی ابعاد سلامتی آنها شده بود؛ به‌­طوری‌­که دچار مشکلات جدی جسمی به­‌خصوص در اندام تنفسی، پوست، چشم و غیره شده بودند.   نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی مفهومی نسبی و متاثر از ماهیت بیماری (سلامت جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی)، مفهوم تندرستی (صحت، کارآمدی فردی، رفاه و آسایش) و عوامل سازگاری است.

کلیدواژه‌ها