دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 18، آذر و دی 1383 
الگوی مرگ و میر دیررس در جانبازان شیمیایی

صفحه 233-239

مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ فرشید علاء الدینی؛ عباس تولایی


مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی

صفحه 241-248

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مصطفی نجفی؛ مهدی حبیبی؛ مصطفی قانعی


اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

صفحه 249-253

حسین بهادران؛ حسین دشت نورد؛ محمد حسین اسدی؛ حسین ایمانی؛ همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباس محمودزاده


بررسی خصوصیات بوم شناسی پشه خاکی های ناقل لیشمابیوز جلدی در منطقه تایباد مرز ایران و افغانستان

صفحه 255-262

علی مهرابی‌توانا؛ عزت‌الدین جوادیان؛ یاور راثی؛ حمید نخعی؛ علیرضا زهرایی؛ مهدی خوبدل؛ عباس محمود زاده؛ رمضانعلی عطایی


پاتولوژی جغرافیایی ترکمنستان

صفحه 263-271

رضا میرنژاد؛ علی مهرابی‌توانا؛ مهدی خوبدل؛ فرشید علاءالدینی


بررسی تاثیر سی باند بر میزان تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در دریا

صفحه 273-278

محمدعلی خوشنویس؛ مهناز میریان؛ عباس محمود زاده؛ غلامرضا پورحیدری؛ علی فتحی آشتیانی؛ محمد علی رئیسی


بررسی استرس های کارکنان یک واحد نظامی

صفحه 279-284

اسفندیار آزاد مرزآبادی؛ سید حسین سلیمی


تیپ امداد و انتقال در جنگ عراق علیه ایران

صفحه 285-292

علی غنجال؛ منیره متقی؛ صدیقه میرهاشمی؛ عبدالرضا دلاوری


بررسی آسیب ناشی از مین های خنثی نشده ضد نفر و راههای کاهش آن

صفحه 293-300

مسعود ثقفی نیا؛ افشین مقصودی دماوندی؛ ناهید نفیسی