دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین و اردیبهشت 1383 

پژوهشی اصیل

پاسخ انقباضی عضله مخطط به پاراکسون و پرالیدوکسایم: معرفی یک روش غیرآنزیمی

صفحه 1-6

غلامرضا پورحیدری؛ ناصر خدایی؛ علیرضا شهریاری؛ هدایت صحرایی؛ علی نوروززاده؛ مهدی صابری؛ ژیلا پیرزاده جهرمی؛ علی خوش باطن


مقایسه صحت تشخیصی آپاندیسیت حاد در نیروهای وظیفه با گروه شاهد

صفحه 7-12

حسنعلی محبی؛ فرزاد پناهی؛ سیدمرتضی موسوی‌نائینی؛ علی کبیر


بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس

صفحه 13-18

عباس ریاضی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ علی‌اکبر کریمی‌زارچی؛ محمود بابایی


بررسی اشکالات درمانی مجروحین جنگی اعزامی از بیمارستان‌های خطوط مقدم جبهه به بیمارستان شهدای تهران

صفحه 19-24

سید محسن تولیت‌کاشانی؛ محمدرضا کلانتر‌معتمدی؛ سید ‌مرتضی موسوی‌نائینی؛ فرزاد پناهی؛ حسنعلی محبی؛ مرتضی رجائی


پاتولوژی جغرافیایی عراق

صفحه 25-32

علی مهرابی‌توانا؛ مهدی خوبدل؛ رضا میرنژاد؛ علی‌اکبر کریمی زارچی؛ مهدی مهرابی‌توانا


نسل آینده عوامل بیولوژیک و ضرورت پایش علمی آن‌ها

صفحه 63-68

علی کرمی؛ سیدرضا حسینی‌دوست؛ مسعود حاجیا؛ سعید مروتی