کلیدواژه‌ها = نیروهای مسلح
تاثیرات مواجهه با صدای‌های ضربه ای بر شنوایی نیروهای مسلح و بررسی روش های کنترل و کاهش بروز عوارض ناشی از آن: مطالعه مروری

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1347-1357

10.30491/JMM.24.5.1347

حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ سیده نفیسه اسحاق حسینی؛ حامد اکبری


بررسی شیوع کووید-19 در بین نیروهای مسلح و تأثیر آن بر سلامت ذهنی آن‌ها: مرور نظامند

دوره 24، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1086-1095

10.30491/JMM.24.2.1086

پروانه خزایی؛ علیرضا جلالی فراهانی؛ علی صالحی سهل آبادی


تبیین نقش و جایگاه داروسازان در نظام بهداشت و درمان نیروهای مسلح ایران

دوره 23، شماره 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 925-932

10.30491/JMM.23.12.925

محمد غفاری؛ عبدالمجید چراغعلی؛ سیدحسام الدین شریف نیا؛ سید محمد زارعی ابرقویی؛ غلامرضا پورحیدری


ارزیابی انرژی دریافتی و ظرفیت کار فیزیکی پرسنل نیروهای مسلح در طی دوره آموزش نظامی

دوره 23، شماره 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 933-943

10.30491/JMM.23.12.933

غلامحسین پورتقی؛ روح اله فلاح مدواری؛ فریده پورتقی؛ حامد صادقی علوی؛ مهدی جعفری ندوشن


بررسی وضعیت پسماند بر اساس مدل اعتباربخشی نسل چهارم در بیمارستان‌های منتخب نیروهای مسلح

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1273-1279

10.30491/JMM.22.12.1273

محمدحسن گل ریحان؛ سیدعلی جوزی؛ مژگان زعیم دار؛ سحر رضایان


تعیین شاخص‌های سلامت رفتار سازمانی در یک سازمان نظامی

دوره 19، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 374-382

محمد جواد احمدی زاده؛ سید هادی سید علی تبار؛ یدالله محمدیان


نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 247-252

رمضان رحمانی؛ شعبان مهرورز؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ عباس عباس پور؛ حسن ملکی