نقش طب نظامی در نیروهای مسلح و ضرورت توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی در طب نظامی ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش و برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

3 دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: نیروهای نظامی به‌علت شرایط شغلی در معرض خطرها و بیماری‌های خاص قرار می‌گیرند. طب نظامی به‌عنوان یک دیسیپلین آکادمیک در رابطه با نیازهای سلامتی نظامیان فعالیت می‌کند. طب نظامی تخصصی تقریباً از زمان بروز جنگ‌های مدرن در قرن بیستم کار خود را شروع کرده است. نظر به شرایط جهان از نظر روند رو به گسترش حوادث جنگی، تروریستی و بلایای طبیعی و همچنین تغییرات جدیدی که در استراتژی‌های جنگی، سلاح‌ها و آثار آنها به‌وجود آمده، طب نظامی امروزه در حال تحول است. این مطالعه مروری با هدف بررسی نقش و جایگاه طب نظامی و رویکردهای آن، برنامه درسی پزشکان نظامی و اولویت‌های ایجاد و راه‌اندازی رشته‌های تحصیلی در سطح تخصصی در زمینه طب نظامی در ایران انجام شد.   نتیجه‌گیری: پزشکان نظامی به دانش، نگرش و مهارت‌های فوق‌العاده نیازمند هستند. طب نظامی امروزه دارای رویکرد تخصصی، سیاربودن، احیا و تثبیت وضعیت مصدوم در صحنه و تقویت اقدامات پیش‌بیمارستانی است. راه‌اندازی رشته تخصصی طب اورژانس نظامی در ایران با برنامه درسی ویژه در اولویت بوده و می‌تواند نیاز نیروهای مسلح را برای انجام موفق ماموریت‌های خود تامین نماید. دپارتمان‌های طب نظامی در دانشگاه‌های علوم پزشکی نظامی، نیازمند برنامه‌ریزی و طراحی برنامه‌های آموزشی و درسی جدید با رویکرد طب نظامی تخصصی و توسعه آن متناسب با نیازهای جدید هستند. پزشک متخصص و دانش‌آموخته با برنامه درسی طب اورژانس نظامی، بهترین و مناسب‌ترین گزینه برای نیروهای مسلح ایران در ماموریت‌ها و شرایط اورژانسی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها