کلیدواژه‌ها = استاندارد
چالش‌های دستیابی به شاخص‌های بیمارستان سبز: یک مطالعه ترکیبی در ایران

دوره 24، شماره 7، مهر و آبان 1401، صفحه 1437-1446

10.30491/JMM.24.7.1437

روح الله یعقوبی؛ قادر غنی زاده؛ روح الله زابلی؛ احسان تیمورزاده


ارزشیابی جامع استانداردهای مدیریت خطر حوادث و بلایا در بیمارستان‌های ایران

دوره 24، شماره 4، خرداد و تیر 1401، صفحه 1231-1240

10.30491/JMM.24.4.1231

معصومه عباس آبادی عرب؛ علی محمد مصدق راد؛ نادر عسگری


ارزیابی استانداردهای دندانپزشکی ارتقاء دهنده سلامت: مطالعه موردی در یک مرکز دندانپزشکی نظامی

دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399، صفحه 448-457

10.30491/JMM.22.5.448

محسن یزدانیان؛ اسماعیل رفیعی؛ الهه طهماسبی؛ مازیار کرمعلی


بررسی استانداردهای بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های نظامی و غیر نظامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 299-306

علی ایوبیان؛ الهام معظم؛ میترا نوید؛ محمدجواد حسینپورفرد؛ مرتضی ایزدی


ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 75-80

احمد عامریون؛ شهرام توفیقی؛ سید محمد صادق مهدوی؛ حسین ممقانی؛ محمد مسکرپور امیری


مقایسه شاخص های عملکردی یکی از بیمارستان های تهران با استانداردهای کشوری

دوره 12، شماره 4، آذر و دی 1389، صفحه 223-228

نعمت اله جنیدی جعفری؛ محمد صادقی؛ مرتضی ایزدی؛ رضا رنجبر