کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
پیش بینی اعتماد اجتماعی، خودکنترلی و خودکارآمدی بر اساس سطح فعالیت بدنی در جانبازان و معلولین

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 1787-1795

10.30491/jmm.2023.1001209

حسین صمدی؛ جلیل مرادی؛ حجت حجت دهقان زاده همدان


زمان سپری شده در فعالیت بدنی و سطح استقامت عضلات شکمی بین دانشجویان افسری و غیرنظامی دانشگاه دفاع ملی مالزی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 873-882

10.30491/JMM.22.8.873

جوری جکیوا؛ محد سیریناز آزلی؛ ایزد الدین امری زین الدین؛ سیتی عزیلا آتان


بررسی ارتباط فعالیت بدنی و سلامت روانی کارکنان نظامی آجا

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 63-71

جمشید فولادی؛ اقبال غرائی؛ داور خاکسار بلداجی


مقایسه فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در کارکنان نظامی با و بدون فعالیت بدنی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 158-168

میثم شاه حسینی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


مقایسه میزان فرسودگی شغلی در پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1393، صفحه 231-236

ناصر رحیمی؛ حمید رئیسی؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی


رابطه آمادگی جسمانی و سلامت روانی درکارکنان یک دانشگاه نظامی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 192-199

طاهره الهی؛ علی فتحی اشتیانی؛ الیاس بیگدلی


بررسی تاثیر تمرینات دوره غواصی بر حداکثر میزان اکسیژن مصرفی (vo2max) در غواصان نیروی دریائی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 51-56

حسین باباتبار درزی؛ علی اکبر فردوسی؛ عباس عبادی؛ سهیل نجفی مهری؛ مسعود سیرتی نیر؛ بتول نحریر؛ ابراهیم نصیری