کلیدواژه‌ها = کیفیت خواب
بررسی ارتباط بین مواجهه با صدا با سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه برق

دوره 24، شماره 7، مهر و آبان 1401، صفحه 1462-1473

10.30491/JMM.24.7.1462

شعری سوری؛ سمیه فرهنگ دهقان؛ علی صالحی سهل آبادی؛ سهیلا خداکریم اردکانی؛ فهیمه رمضانی تهرانی


مقایسه‌ کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در پرستاران قبل و هم‌زمان با اپیدمی کووید-19

دوره 23، شماره 5، مرداد و شهریور 1400، صفحه 395-403

10.30491/JMM.23.5.395

محمدمهدی سالاری؛ فاطمه رحمتی؛ اکرم پرنده


ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 15-19

سهیلا عباسی؛ سودابه مهدی زاده؛ میترا پیامی بوساری


اثر اِن استیل سیستئین بر کیفیت خواب و وضعیت تنفسی معتادان به مورفینِ در حال ترک؛ مطالعه پایلوت

دوره 11، شماره 4، آذر و دی 1388، صفحه 197-201

مجید شهرتی؛ آرش شجیعی؛ لادن نکوهش؛ وحید الماسی؛ محمد مهدی نقی زاده؛ مصطفی قانعی


مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 241-248

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مصطفی نجفی؛ مهدی حبیبی؛ مصطفی قانعی