نویسنده = توکلی، رضا
میزان آگاهی سرپرستاران بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 97-101

احمد عامریون؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ رضا توکلی؛ غلامعلی قربانی؛ روح الله زابلی؛ سید مرتضی حسینی شکوه


آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-30

هرمز سنائی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی؛ محمد صمدی؛ محمد مهدی نقی زاده


ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 167-174

علی غنجال؛ علی صداقت؛ منیره متقی؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی


بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد یک جمعیت نظامی نسبت به الگوی صحیح مصرف غذا

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 129-136

حمیدرضا توکلی؛ هرمز سنائی نسب؛ علی اکبر کریمی؛ رضا توکلی


بررسی آگاهی فرماندهان و مسئولین یکی از نیروهای نظامی در مورد تغذیه پرسنل نظامی در سال 1384

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-50

داود فرج زاده؛ حجت رشیدی جهان؛ رضا توکلی؛ حسن رفعتی


اقدامات پیشگیری‌کننده جهت کاهش صدمات حملات بیولوژیک

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 129-141

حجت رشیدی جهان؛ مجید رضایی راد؛ رضا توکلی


تمهیدات غذایی و مدل برنامه‌ریزی برا ی شرایط بحران

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 309-318

داود فرج‌زاده؛ رضا توکلی؛ رضا صراف‌پور