اقدامات پیشگیری‌کننده جهت کاهش صدمات حملات بیولوژیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

اهداف. حملات میکروبی به مناطق شهری، تأسیسات نظامی، شهرک‌های علمی، مناطق صنعتی و به‌طور کلی مراکز تجمعی همیشه یکی از مهم‌ترین بحث‌های مجامع علمی پژوهشی مراکز نظامی و انتظامی، مؤسسات دفاع غیرعامل و رسانه‌های جمعی مختلف بوده است. روش ها. رسانه‌های گروهی و مراکز دفاع غیرعامل روش‌های مختلفی را برای آموزش و آمادگی ذهنی و عینی برای پیشگیری و کاهش عوارض حملات میکروبی و اقدامات ضروری و مناسب هنگام وقوع چنین وقایعی به‌کار می‌گیرند. با این حال، بعضی از این روش‌ها ممکن است اثرات مورد انتظار در آماده‌سازی مردم را نداشته و حتی اثرات منفی شدیدی در پی داشته باشد. برای مثال، استفاده از روش ترساندن و در هراس نگه‌داشتن مردم در زمینه‌های بهداشتی و علمی اثر مفیدی نداشته است. یافته ها و نتیجه گیری. در این مقاله سعی شده است به چند سؤال اساسی پاسخ داده شود. چرا آموزش درباره حملات میکروبی ضرورت می‌یابد؟ چه روش‌هایی برای آموزش مقابله با آن به‌کار گیریم؟ چه مباحث و موضوع‌هایی را در آموزش‌ها بگنجانیم؟ از چه امکانات و وسایل آموزشی و رسانه‌ها برای آموزش استفاده کنیم؟ در واقع چگونه آموزش دهیم که زمینه‌سازی علمی و عملی توسط عموم مردم هنگام حملات میکروبی شود؟   در آخر، سیاهه ارزیابی (چک لیست) برای بررسی فعالیت‌های واحدهای مختلف مراکز آموزش نظامی به‌عنوان نمونه تدوین و ارایه شده است. 

کلیدواژه‌ها