دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین و اردیبهشت 1381 

پژوهشی اصیل

بررسی و معرفی موارد مشکوک به تب هموراژیک کریمه کنگو در

صفحه 1-5

علی مهرابی‌توانا؛ وحیده مظاهری؛ حسن ابوالقاسمی


بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

صفحه 7-10

سید موید علویان؛ مرتضی رجایی؛ محمود سعیدی عرب؛ سیاوش گشتاسبی؛ ولی ا... عمادی؛ پرویز نجاتبخش


رادیوپروتکتورها و کاربرد آنها درپزشکی نظامی

صفحه 31-36

هومن بخشنده؛ غلامرضا پورحیدری


تمارض‌

صفحه 37-41

سیدمحمود میرزمانی‌