بررسی شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت B و C در جانبازان لشکر 27 حضرت رسول «ص» و ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  هپاتیت ویرال یکی از معضلات بهداشتی جوامع شده است. هپاتیت نوع B شایعترین علت سیروز کبدی و مهمترین علت مرگ و میر بیماریهای کبدی در ایران است. ویروس هپاتیت B یک علت مهم موربیدیتی در نیروهای نظامی است زیرا شغل نظامی با خطر مجروحیت و تماس با خون همراه است.   هپاتیت C شایعترین علت هپاتیت ویروسی به دنبال تزریق خون محسوب می‌شود. راه عمده انتقال ویروس هپاتیت C از راه خون است. در این مطالعه جانبازان نیروی زمینی سپاه پاسداران (لشکر 27 محمد رسول‌«ص» و ستاد نیروی زمینی) از لحاظ هپاتیت ویروسی نوع B و C و میزان آنزیمهای کبدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ریسک فاکتورهای مربوط به بیماریهای هپاتیت B و C نیز بررسی گردید.   370 نفر در این مطالعه شرکت نمودند که 8 نفر از آنان (2/2 درصد ) از لحاظ HBS Ag و 3 نفر (8/0 درصد) از نظر HCV Ab مثبت بودند. افراد HBSAg مثبت غالباً علامت بالینی نداشته‌اند و 15 درصد از کل جمعیت مورد مطالعه آنزیمهای کبدی بالا داشته‌اند و شناسایی این جانبازان در این مرحله و انجام اقدامات درمانی با استفاده از داروهای ضد ویروسی می‌تواند در کنترل این بیماری در مراحل اولیه کمک جدی نماید. با توجه به شیوع 12/0 درصد عفونت HVC در اهداء‌کنندگان خون در شهر تهران، میزان 8/0 درصد افزایش 6 تا 7 برابر شیوع این بیماری را در جانبازان نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها