کلیدواژه‌ها = دانشجو
مقایسه اختلالات اسکلتی عضلانی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) با سابقه آموزش نظامی مختلف

دوره 24، شماره 3، خرداد و تیر 1401، صفحه 1190-1200

10.30491/JMM.24.3.1190

عباس شکیبی راد؛ حامد بابا گل تبار سماکوش؛ حسین محمودی؛ علی مرادی


آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بورسیه یک مرکز پزشکی- نظامی

دوره 22، شماره 4، خرداد و تیر 1399، صفحه 120-130

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ مریم کاظمی‎ پور؛ ابوالفضل شکیبایی


ارتباط عوامل استرس‌زای دانشجویی با مشکلات روانشناختی در دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 380-389

ماندانا امیری؛ بهناز دوران؛ سید حسین سلیمی؛ محمد حسین ضرغامی؛ محمد غلامی فشارکی


بررسی سطح آمادگی جسمانی- حرکتی دانشجویان پسر بورسیه یک مرکز نظامی و تعیین وضعیت موجود

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 400-409

مصطفی رحیمی؛ بهزاد بازگیر؛ حسین شیروانی؛ علیرضا شمس الدینی؛ وحید سبحانی؛ علیرضا عسگری


بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 293-298

محمد محبوبی؛ مرضیه جعفریان جزی؛ الهه خراسانی


بررسی انگیزه پیشرفت و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و خدمات درمانی در یک دانشگاه علوم پزشکی

دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 200-204

سیما نوحی؛ سید مرتضی حسینی؛ حمید رخساری زاده؛ امین صبوری؛ غلامحسین علیشیری


تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-79

سید محمد خادم الحسینی؛ سهیل نجفی؛ عباس عبادی؛ مرتضی ناجی؛ حسین رضایی حاجی آبادی؛ علیرضا عسگری