نویسنده = حیدرانلو، اسماعیل
بررسی اثرات اکسیژن درمانی هدفمند بر پیامدهای بهبودی بیماران مبتلا به کووید-19 با بکارگیری تجارب و ظرفیت‌های یک بیمارستان نظامی: یک کارآزمایی بالینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1719-1729

10.30491/jmm.2023.1001202

مجتبی فردوسی؛ یاسر سعید؛ محمد جواد بهزادنیا؛ اسماعیل حیدرانلو؛ محمد مهدی سالاری


ارزیابی آمادگی پرستاران بالینی نظامی در مواجهه با تهدیدات بیولوژیک: با تمرکز بر بیماری کووید-19

دوره 24، شماره 6، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1419-1426

10.30491/JMM.24.6.1419

اسماعیل حیدرانلو؛ مهدی باقری؛ ملیحه السادات مؤید


بررسی اثربخشی اجرای کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارت مدیریت زمان در دانشجویان نظامی کارشناسی پرستاری

دوره 23، شماره 10، آذر و دی 1400، صفحه 792-801

10.30491/JMM.23.10.792

جمیله مختاری نوری؛ زهره وفادار؛ اعظم یاوری؛ اسماعیل حیدرانلو