دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران درباره شاخصه‌های اخلاق دانشجویی: تحلیل محتوا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تروما، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امام خمینی (قدس سره) می‌فرمایند، هر قدمی که دانشجو برای کسب علم بر ­­می­دارد، می­‌بایست قدمی هم برای کسب مکارم اخلاقی بر دارد. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی بود. اخلاق دانشجویی یکی از مهمترین ابعاد حرف‌ه­ای در حوزه علوم پزشکی می­‌باشد. یافته­‌های مطالعات مرتبط نشان می‌­دهد با وجود اهمیت این موضوع، در تعریف و تبیین ابعاد این مفهوم مشکلات زیادی وجود دارد. این مطالعه به منظور تبیین شاخص­‌های اخلاق دانشجویی مبتنی بر تجارب دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است.
روش‌ها: در این مطالعه­ کیفی با 43 نفر از دانشجویان 4 دانشکده (پزشکی، پرستاری، داروسازی و بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی منتخب نظامی مصاحبه نیمه‌ساختار به عمل آمد. نمونه‌­گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع در پژوهش انجام شد. مصاحبه‌­های انفرادی نیمه‌ساختار تا رسیدن به اشباع داده‌­ها استفاده شد. سوالات کاوشی برای عمیق‌­تر شدن مصاحبه­‌ها و استخراج تجربیات استفاده شد. مصاحبه‌­ها خط به خط دست‌نویس و مطابق رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت­‌دار آنالیز شدند. رضایت‌نامه­ شفاهی برای شرکت در مطالعه و ضبط صدا اخذ گردید.
یافته‌ها: تعهد دانشجویی، مهارت حرفه‌­ای و آرمانگرایی انقلابی، مضمون اصلی استخراج شده در این پژوهش بود. شرکت­‌کنندگان مفهوم اخلاق دانشجویی را داشتن رفتار­های انقلابی و جامعه­‌پسند در محیط دانشگاه اعلام کردند و رفتار ناپسند از دید جامعه منافات با اخلاق دانشجویی بود. مشارکت‌­کنندگان محیط دانشگاه را جامعه‌­ای توصیف کردند که می­‌بایست رفتارهای محترمانه از دانشجویان در آن محیط سر­بزند، چون تأثیر رفتار اساتید و دانشجویان در شکل­‌گیری شخصیت دانشجویان خیلی مؤثر است.
نتیجه‌گیری: یافته‌­های این پژوهش می­‌تواند در توسعه و ارتقای برنامه­‌های آموزش علوم پزشکی و آموزش­‌های مداوم مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این شاخص­‌ها در توسعه اخلاق دانشجویی می‌تواند سبب درک صحیح از وظایف دانشجو در راستای ارائه درمان و مراقبت­‌های با کیفیت بهتر شده، از خطاها و اشتباهات پیشگیری کرده و در تأمین حقوق دانشجو، استاد و مددجویان مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


1. AMINI M, PARIZAD M, RIVAZ S, SAGHEB MM, RIVAZ M. THE COMPARISON OF MEDICAL STUDENTS’ATTITUDES AND PERFORMANCE REGARDING DIFFERENT TYPES OF ACADEMIC CHEATING DURING CLINICAL COURSES. 2016. 2. Azemian A. The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors’ experiences. Evidence Based Care. 2014;4(1):27-40. 3. Dehghani A, Mosalanejad L, Dehghan-Nayeri N. Factors affecting professional ethics in nursing practice in Iran: a qualitative study. BMC medical ethics. 2015;16(1):1. 4. Dehghani A, Ordoubadi N, Shamsizadeh M, Parviniyan Nasab A, Talebi M. Perspective of patients about compliance with standards of professional ethics in nursing practice. Journal of nursing education. 2014;3(2):76-84. 5. Ball SJ. The education debate: Policy Press; 2017. 6. Heine SJ. Cultural Psychology: Third International Student Edition: WW Norton & Company; 2015. 11. Earley P, Greany T. School leadership and education system reform: Bloomsbury Publishing; 2017. 13. Kangasniemi M, Pakkanen P, Korhonen A. Professional ethics in nursing: an integrative review. Journal of advanced nursing. 2015;71(8):1744-57. 14. Karlins M, Hargis E, Balfour A. Student ethics in an era of personal entitlement. Psychological reports. 2012;110(1). 15. Koh C. Moral development and student motivation in moral education: A Singapore Study. Australian Journal of Education. 2012;56(1):83-101. 16. 18. Grace PJ. Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice: Jones & Bartlett Learning; 2017. 19. XIANG H-m, MA C-m, LI S-s, LI X-t. Research on the Construction of Professional Ethics in Medical Students [J]. Chinese Medical Ethics. 2012;6:006. 20. Swierstra T, Waelbers K. Designing a good life: A matrix for the technological mediation of morality. Science and engineering ethics. 2012;18(1):157-72. 21. Petress K. The ethics of student classroom silence. Journal of Instructional Psychology. 2001;28(2):104-. 22. MA L-n, YIN M, YANG S-f, MENG D-x, JIANG H, LOU Y-h. Exploration on Medical Students' Professional Quality Training Mode in Practice Teaching Hospital. Chinese Medical Ethics. 2012;5:050. 24. Fox E, Arnold RM, Brody B. Medical ethics education: past, present, and future. Academic Medicine. 1995;70(9):761-8. 25. Johnston C. Roles of Student Ethics Committees in Preparing Future Physicians. AMA journal of ethics. 2015;18(5):501-5. 26. Mesbahi M, Abbaszadeh A. System model of professional behavior in supreme education (Qualitative research). Bioethics Journal. 2016;3(10):11-34. 27. Carpendale JI. Social interaction and the development of knowledge: Psychology Press; 2014. 28. Hsu L-L, Hsieh S-I. Development and psychometric evaluation of the competency inventory for nursing students: A learning outcome perspective. Nurse Education Today. 2013;33(5):492-7. 29. Martin C, Ruitenberg CW. Ethics in professional education: introduction to the special issue. Ethics and Education. 2016;11(1):1-4. 30. Mashouf S. Evaluation of Professional Ethics Observance in Nursing Practice from Nurses and Patients’ Point of View in Shahid Beheshti University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals. Iranian Journal of Medical Education. 2015;15:447-59. 31. Piryani RM, Piryani S, Poudel RS, Sharma M. Needs assessment for teaching/learning nursing ethics for master of nursing students. Asian Bioethics Review. 2016;8(2):134-42. 32. Moonaghi HK, Ahanchian MR, Hassanian ZM. A Qualitative Content Analysis of Knowledge Storage in Nursing Education System. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(10). 33. Dent M, Whitehead S. Managing professional identities: Knowledge, performativities and the'new'professional: Routledge; 2013.