کلیدواژه‌ها = موانع
تحلیل سیستماتیک به موانع ادغام بیمه های درمانی در ایران با استفاده از رویکرد دیماتل

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 90-98

10.30491/JMM.23.1.90

مجید اکبری؛ خلیل علی محمدزاده؛ علی ماهر؛ سیدمجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری


موانع تاثیرگذار بر واکنش سریع مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر با استفاده از تکنیک دیماتل

دوره 21، شماره 5، مهر و آبان 1398، صفحه 529-537

سید مجتبی حسینی؛ محمدکریم بهادری؛ مرجان نکونام؛ مهدی رعدآبادی


بررسی عوامل موثر بر عدم گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران بیمارستان های نظامی منتخب شهر تهران

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 255-264

سحر ملایی؛ محمدکریم بهادری؛ احمد عامریون