کلیدواژه‌ها = اپیدمیولوژی
تحلیل الگوی مکانی-زمانی بیماری انفارکتوس قلبی در یک جامعه نظامی در ایران طی سال های 1397-1394

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1024-1033

10.30491/JMM.24.1.1024

محمد فتحعلی پور؛ یوسف علی محمدی؛ علی میرمحمدلو؛ مجتبی سپندی


شاخص‌های اپیدمیولوژیک و روند بروز بیماری بروسلوز انسانی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1388 تا 1395

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 362-371

فائزه نوروزی نژاد؛ حسین عرفانی؛ عباس نوروزی نژاد؛ فرزاد کاوه؛ فاطمه غفاری


الگوی اپیدمیولوژیکی بیماری سیاه سرفه در ایران طی سال های 1392-1390

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1394، صفحه 215-222

غلام رضا قربانی؛ سید محسن زهرایی؛ فهیمه دوستی؛ محمود موسی زاده


اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-5

عابدین ثقفی پور؛ مهدی نوروزی؛ نازنین ضیاء شیخ الاسلامی؛ رضا مصطفوی


اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان دامغان

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1389، صفحه 131-135

صادق محمدی ازنی؛ زینب نوکنده؛ علی اصغر خرسندی؛ علیرضا صانعی دهکردی