نویسنده = مینو اسدزندی
تأثیر مشاوره معنوی مبتنی بر مدل قلب سلیم بر تجربه معنوی و هوش معنوی فرماندهان نظامی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1701-1709

10.30491/jmm.2023.1001200

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ مجتبی سپندی


نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سلامت طی بحران بیولوژیک کووید-19

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1279-1286

10.30491/JMM.24.5.1279

مینو اسدزندی؛ منوچهر زهیری؛ مصطفی اکبری قمی؛ امید علی مسعودی


بررسی نقش سلامت معنوی در درمان بیماران مبتلا به کووید-19: مطالعه یک بیمارستان نظامی

دوره 24، شماره 3، خرداد و تیر 1401، صفحه 1201-1209

10.30491/JMM.24.3.1201

منوچهر زهیری؛ امید علی مسعودی؛ مینو اسدزندی؛ ابولفضل خوشی


تاثیر اجرای برنامه توانمندسازی معنوی بر شایستگی منتورینگ معنوی افسران جنگ نرم

دوره 23، شماره 4، خرداد و تیر 1400، صفحه 303-310

10.30491/JMM.23.4.303

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابوالقاسمی


طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم)

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1209-1221

10.30491/JMM.22.12.1209

مینو اسدزندی؛ لیلا لطفیان؛ سید مجید حسینی؛ حسن ابولقاسمی


ارزیابی تطبیقی رفتارهای سلامت معنوی مردم ایران در پاندمی کووید-19 با شواهد دینی

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 864-872

10.30491/JMM.22.8.864

مینو اسدزندی؛ حسن ابولقاسمی؛ مهروز جوادی؛ فروغ سرهنگی