نویسنده = امیرمحسن راه نجات
ویژگی های روان‌سنجی سیاهه نشانه‌شناسی سریع افسردگی در جمعیت نظامی ایرانی

دوره 24، شماره 4، خرداد و تیر 1401، صفحه 1210-1220

10.30491/JMM.24.4.1210

محمد همایون والا؛ امیرمحسن راه نجات؛ ارسیا تقوا؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا قاسم زاده؛ وحید دنیوی؛ بهنوش صبایان


بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی سیاهه سلامت روان (38-MHI) در کارکنان نظامی و تدوین مقیاس دروغ سنج برای آن

دوره 23، شماره 7، مهر و آبان 1400، صفحه 587-598

10.30491/JMM.23.7.587

سید ولی کاظمی رضایی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ امیرمحسن راه نجات؛ فرهاد آوخ کیسمی؛ حسن شاهمیری؛ ارسیا تقوا؛ فهیمه قهوه چی الحسینی؛ محمد مجدیان


مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و مواجهه‌سازی طولانی‌مدت بر کاهش علایم اضطراب و افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه‌ (PTSD) مزمن ناشی از جنگ

دوره 22، شماره 12، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1186-1198

10.30491/JMM.22.12.1186

امیرمحسن راه نجات؛ سید حسین سلیمی؛ علی فتحی آشتیانی؛ بهنوش صبایان؛ پرویز دباغی؛ مهدی ربیعی؛ ارسیا تقوا


اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی‌- هیجان در سربازان اقدام‌کننده به خودزنی

دوره 22، شماره 9، مهر و آبان 1399، صفحه 956-968

10.30491/JMM.22.9.4

کاظم قدرتی شاه توری؛ امیرمحسن راه نجات؛ پرویز دباغی؛ ارسیا تقوا؛ وحید دنیوی؛ محمدرضا ابراهیمی؛ فهیمه قهوه‌چی الحسینی


اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش استرس و اقدام به خودزنی سربازان، در شهر تهران در سال 1397

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 27-35

10.30491/JMM.22.1.12

یوسف اسفندیار؛ امیرمحسن راه نجات؛ مرضیه موسوی؛ بهنوش صبایان