نویسنده = داود فرج زاده
فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن

دوره 13، شماره 3، مهر و آبان 1390، صفحه 181-187

داود فرج زاده؛ محمدتقی گلمکانی


ارزیابی مقایسه ای کیفیت باکتریایی، شیمیایی و ارگانولپتیک غذاهای طبخ شده با تجهیزات معمولی و نوین

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 165-170

حمیدرضا توکلی؛ قدرت ا... صوفی آبادی؛ داود فرج زاده؛ حسن رفعتی؛ علی اکبر کریمی زارچی


بررسی میزان رضایتمندی از پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص)

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 193-202

حمیدرضا توکلی؛ داود فرج زاده؛ هادی حبیبی؛ مرتضی ایزدی؛ علی قربانپور


بررسی آگاهی فرماندهان و مسئولین یکی از نیروهای نظامی در مورد تغذیه پرسنل نظامی در سال 1384

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 45-50

داود فرج زاده؛ حجت رشیدی جهان؛ رضا توکلی؛ حسن رفعتی