فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی‌زا و بررسی ماندگاری و ویژگی‌های کیفی آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  اهداف: جیره ­ های انرژی ­ زا می ­ توانند کارایی نیروهای مسلح را هنگام عملیات جنگی، به­ویژه اگر فرصت کافی برای مصرف مواد غذایی وجود نداشته باشد بهبود بخشند. هدف از این مطالعه فرمولاسیون و تولید آزمایشی جیره انرژی­زا برای شرایط اضطراری نظیر گشت زنی، آب و هوای سرد و ارتفاعات کوهستانی بود.   روش­ها: پس از فرمولاسیون و تولید آزمایشی 10 نمونه، نمونه بهینه توسط گروه چشایی، انتخاب شد. نمونه انتخاب­شده در زمان­های 0، 3 و 6 ماه در دمای 38 درجه سانتی گراد (معادل 0، 18 و 36 ماه در 27 درجه سانتی گراد)، از نظر قابلیت نگهداری و همچنین خصوصیات کیفی (حسی، شیمیایی و میکروبی) ارزیابی شد.   یافته­ها: اگر چه بعد از 6 ماه گرمخانه گذاری در 38 درجه سانتی گراد، امتیاز خصوصیات حسی و رطوبت نمونه ها به مقدار جزئی کاهش پیدا کرده بود، تفاوت معناداری (05/0>p) بین نمونه­هایی که در زمان صفر تولید شده بودند با این نمونه­ها وجود نداشت. حتی بعد از 6 ماه گرمخانه­گذاری در 38 درجه سانتی گراد، خصوصیات میکروبی و اندیس پراکسید نمونه­ها کماکان در محدوده استاندارد بود.   نتیجه­گیری: ماندگاری و همچنین خصوصیات کیفی جیره انرژی­زای تولید شده 6 ماه بعد از گرمخانه گذاری در 38 درجه سانتی گراد (معادل 36 ماه در دمای 27 درجه سانتی گراد) قابل قبول است و به‌راحتی می‌توان از این جیره به‌عنوان جیره انرژی‌زا در شرایط اضطراری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها