نویسنده = عبدالرضا دلاوری
میزان آمادگی سه بیمارستان منتخب مرزی در رویارویی با بحران

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 19-22

احمد عامریون؛ عبدالرضا دلاوری؛ احسان تیمورزاده


آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به فعالیت جسمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 25-30

هرمز سنائی نسب؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی؛ محمد صمدی؛ محمد مهدی نقی زاده


ارزیابی و مدیریت ریسک یک اورژانس صحرائی نظامی با استفاده از متد FMEA

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 167-174

علی غنجال؛ علی صداقت؛ منیره متقی؛ عبدالرضا دلاوری؛ رضا توکلی


بررسی مدیریت ایمنی در بیمارستان بقیه‌اله الاعظم(عج) در سال 1385‏

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 103-111

روح اله ‏ زابلی؛ شهرام ‏ توفیقی؛ عبدالرضا دلاوری؛ صدیقه ‏ میر هاشمی


بررسی وضعیت امداد و انتقال در مصدومین زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه‌ا...«عج» و چند بیمارستان تهران بستری بودند

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 225-230

صدیقه میرهاشمی؛ سیدامیرحسین میرهاشمی؛ علی غنجال؛ حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ مسعود ثقفی‌نیا؛ علی کبیر


مطالعه چگونگی امداد و انتقال در صعود قله سبلان در مرداد ماه 1382

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 253-255

حسنعلی محبی؛ عبدالرضا دلاوری؛ علی غنجال؛ صدیقه میرهاشمی


تیپ امداد و انتقال در جنگ عراق علیه ایران

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 285-292

علی غنجال؛ منیره متقی؛ صدیقه میرهاشمی؛ عبدالرضا دلاوری


بررسی واحد بهداشت درعملیات والفجر 4

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 21-25

صدیقه میرهاشمی؛ علی صدری‌ارحامی؛ علی‌اصغر نویدی؛ عبدالرضا دلاوری