کلیدواژه‌ها = ایدز
بررسی اثر آموزش چهره به چهره و جزوه بر آگاهی و نگرش بالغین

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 57-65

غلامعلی قربانی؛ رضا رنجبر؛ مرتضی ایزدی؛ علی‌اکبر اصفهانی


بررسی سطح آگاهی پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) در مورد بیماری ایدز

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 91-96

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی توانا؛ رمضانعلی عطایی


بررسی آگاهی و نگرش سربازان یک واحد آموزشی منطقه جنوب شرق کشور در خصوص بیماری ایدز

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1384، صفحه 101-107

سید سعید مظلومی محمودآباد؛ محمد علی محمد پور؛ محمد حسن احرامپوش


بررسی سطح آگاهی دانشجویان درجه‌داری ارتش در مورد ایدز و راه‌های انتقال آن در سال 1383 - 1382

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 93-98

غلامعلی قربانی؛ علی مهرابی‌توانا؛ نعمت‌اله جنیدی؛ سهیل طالبی‌ حسینی