کلیدواژه‌ها = جانبازان شیمیایی
مقایسه شاخص‎های ترکیب بدن جانبازان شیمیایی مبتلا به انسداد ریوی مزمن در بیماران با شدت بیماری کم و متوسط به بالا

دوره 22، شماره 8، مهر و آبان 1399، صفحه 837-843

10.30491/JMM.22.8.837

محمود ثالثی؛ غلامحسین علیشیری؛ علیرضا شهریاری؛ امیر الهائی؛ ابوالفضل شکیبائی


فراوانی علایم روان پزشکی در جانبازان جسمی و شیمیایی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 31-35

فاطمه بهدانی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ پریا حبرانی؛ مهدی طالبی؛ لاله کوهستانی


عوامل خطر بستری مجدد جانبازان شیمیایی مبتلا به بیماری مزمن ریوی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1386، صفحه 197-206

حسن عراقی زاده؛ علی کریمی زارچی؛ مهدی عزیز آبادی فراهانی؛ حمید رضا خدامی ویشته


فراوانی مصرف سیگار و ارتباط آن با یافته‌های ریوی در برونشیولیت مزمن ناشی از گاز خردل

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 241-248

مصطفی قانعی؛ جعفر اصلانی؛ شروین آثاری؛ حمیدرضا خدامی‌ویشته؛ یدا... قضاوی


مقایسه اثر ترکیب یک‌درصد فنل و منتول در درمان ضایعات مزمن خارش دهنده پوستی مصدومین شیمیایی با سولفورموستارد و بیماران غیرشیمیایی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 279-285

یونس پناهی؛ سید مسعود داوودی؛ حسین خلیلی؛ غلامرضا پورحیدری؛ مهدی بیگدلی؛ محمدمهدی نقی‌زاده؛ علی تاجیک


الگوی مرگ و میر دیررس در جانبازان شیمیایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 233-239

مصطفی قانعی؛ شروین آثاری؛ فرشید علاء الدینی؛ عباس تولایی


مطالعه کیفیت خواب در جانبازان شیمیایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 241-248

سید عباس تولایی؛ شروین آثاری؛ مصطفی نجفی؛ مهدی حبیبی؛ مصطفی قانعی