نویسنده = پرستوئی، کریم
بررسی شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در یک شهرک مسکونی نظامی در تهران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1892-1898

10.30491/jmm.2023.1006420.1016

محمد باقری نیا؛ کریم پرستوئی؛ مریم تقدیر؛ سپیده عباس زاده؛ مجتبی سپندی؛ اسلام اسکندری


ارزیابی برنامه غذایی و میزان رضایت مندی از آن در مناطق نظامی منتخب کشور

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 58-68

10.30491/JMM.23.1.58

حسین رستمی؛ کریم پرستوئی؛ محمد صمدی


تأثیر 8 هفته مکمل یاری ویتامین D بر ترکیب بدن، سرعت دویدن و زمان رسیدن به خستگی در نظامیان

دوره 22، شماره 7، مهر و آبان 1399، صفحه 700-707

10.30491/JMM.22.7.4

حسین رستمی؛ محمد رضا آقای قزوینی؛ مرجان دلخوش؛ منصور بابایی؛ کریم پرستوئی


مروری بر برخی مداخلات مبتنی بر تغذیه در بیماری کووید-19

دوره 22، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 169-176

10.30491/JMM.22.2.169

مریم تقدیر؛ مجتبی سپندی؛ سپیده عباس زاده؛ کریم پرستوئی