نویسنده = حامد اکبری
بررسی رابطه بین بار ذهنی کار، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، تاب آوری و اختلالات خواب: پژوهشی در میان پرستاران

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1861-1869

10.30491/jmm.2023.1006277.0

کیوان ساعدپناه؛ محمد قاسمی؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ حامد اکبری


تاثیرات مواجهه با صدای‌های ضربه ای بر شنوایی نیروهای مسلح و بررسی روش های کنترل و کاهش بروز عوارض ناشی از آن: مطالعه مروری

دوره 24، شماره 5، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1347-1357

10.30491/JMM.24.5.1347

حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده؛ سیده نفیسه اسحاق حسینی؛ حامد اکبری


طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه‌ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران

دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 488-499

فخرالدین قاسمی؛ حامد اکبری؛ حسام اکبری؛ امیر ادیب زاده


ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و وضعیت پوسچر حین کار دندانپزشکان یک کلینیک دندانپزشکی وابسته به یک دانشگاه نظامی در شهر تهران در سال 1396

دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 222-230

محسن یزدانیان؛ کیومرث مرادی؛ وحید سبحانی؛ حامد اکبری؛ مریم کاظمی پور؛ علیرضا شمس الدینی؛ الهه طهماسبی


حذف آرسنیک سه ظرفیتی از آب آشامیدنی شهری توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 197-206

قادر غنی زاده؛ سید نوید صفوی؛ حامد اکبری؛ صادق حضرتی