نویسنده = علیرضا عسگری
مهندسی بافت عضله اسکلتی: حال و آینده

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 77-84

زهرا جمال پور؛ علیرضا عسگری؛ محمدرضا نورانی


همه گیری شناسی آسیب های جسمانی ناشی از دوره تمرینات نظامی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1389، صفحه 89-92

سهیل نجفی مهری؛ مجید صادقیان؛ علی طیبی؛ علی اکبر کریمی ز ارچی؛ علیرضا عسگری


تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 75-79

سید محمد خادم الحسینی؛ سهیل نجفی؛ عباس عبادی؛ مرتضی ناجی؛ حسین رضایی حاجی آبادی؛ علیرضا عسگری


مدیریت پسماندهای جامد شهر بم، قبل و بعد از زلزله پنجم دی ماه سال 1382

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 83-89

امیر حسین محوی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا عسگری


اثر ورزش بر تغییرات لاکتات خون و بزاق در مصدومین شیمیایی و افراد سالم

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1383، صفحه 111-115

علیرضا عسگری؛ حسینعلی مهرانی؛ مصطفی قانعی؛ اصغر قاسمی؛ رضا رضایی؛ روح‌ا… میری


اثر استات سرب بر آئورت رت

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 301-307

اژدر حیدری؛ علی نوروززاده؛ غلامرضا کریمی؛ احمدرضا دهپور؛ سهیلا طبائی؛ محمدرضا زرین دست؛ علی خوش‌‌باطن؛ علیرضا عسگری


ضایعات حاد نخاعی : حال و آینده

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 15-26

احمد سدیدی؛ علیرضا عسگری


اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 47-53

فریده بهرامی؛ زهرا نوریان؛ علیرضا عسگری


گزارش از یک مرکز تحقیقات طب نظامی در چکسلواکی

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 167-176

حسنعلی مهرانی؛ علیرضا عسگری