کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای بیمه‌گر: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی

دوره 21، شماره 4، مرداد و شهریور 1398، صفحه 353-361

پریسا مهدی زاده؛ نورالدین دوپیکر؛ مهدی قائد؛ سید محسن اکبری؛ صدیقه کوهستانی


کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص‌های مدل تعالی بالدریج

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 213-216

شهرام توفیقی؛ محمدصالح فلاح؛ مجتبی خواجه آزاد


بررسی الگوی مدیریت دانش در یک مرکز تحقیقاتی نظامی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 237-252

حسن رفعتی شالدهی؛ رضا حسنوی؛ فرید به آذین؛ سید علیرضا بنی طباء