کلیدواژه‌ها = جنگ تحمیلی
بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت مزمن با سرب در جانبازان دارای ترکش باقی مانده در بدن در مقایسه با گروه کنترل

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1395، صفحه 215-219

بهرام مهرتاش؛ امیر محمد کاظمی فر؛ فرید حبیبی رودسری؛ سونیا اویسی


تأثیرات جنگ تحمیلی بر پرستاری در ایران: یک مطالعه تاریخی

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 127-136

محمدرضا فیروزکوهی؛ علی ضرغام بروجنی؛ مرتضی نورایی؛ مژگان رهنما؛ محمد بابایی پور


تبیین تجربه‌ها و خاطرات معنوی کارکنان بهداشت و درمان در دفاع مقدس به روش تحلیل محتوای کیفی تجمیعی

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 171-179

شهلا علیاری؛ آرمین زارعیان؛ زهرا حاتمی؛ محبوبه علیاری شوره دلی