کلیدواژه‌ها = اختلال استرس پس از ضربه
طراحی و روان سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 142-152

مسعود سیرتی نیر؛ عباس عبادی؛ مسعود فلاحی خشکناب؛ زهره وفادار


مقایسه تشخیص های بالینی بیماران بستری و سرپایی مبتلا به PTSD با آزمون های روان شناختی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1383، صفحه 201-208

جعفر میرزایی؛ غلامرضا کرمی؛ جواد عاملی؛ محمدعلی همتی