کلیدواژه‌ها = سولفورموستارد
بررسی اثرات درمانی بتامتازون براپیتلیوم قرنیه چشم خرگوشهای آلوده به خردل در مرحله حاد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 151-158

فریده ابوعلی؛ مصطفی نادری؛ غلامرضا کاکا؛ خسرو جدیدی؛ سید همایون صدرایی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ محمد حسین اسدی؛ مژگان جیحونیان؛ محمد جعفر ابراهیمیان


مقایسه میزان اثر بخشی سه داروی هیدروکسی زین، ستریزین و داکسپین در درمان خارش مزمن ناشی از سولفور موستارد

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 129-134

مجید شهرتی؛ سید مسعود داوودی؛ سید بردیا صدر؛ سعید کشاورز؛ مهدی سیفی؛ محمد مهدی نقی زاده


اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 249-253

حسین بهادران؛ حسین دشت نورد؛ محمد حسین اسدی؛ حسین ایمانی؛ همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباس محمودزاده


بروز عیوب انکساری در جانبازان شیمیایی آلوده به گاز خردل به‌عنوان یک عارضه دیررس

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383، صفحه 13-18

عباس ریاضی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ علی‌اکبر کریمی‌زارچی؛ محمود بابایی


تک‌دوز سولفورموستارد بر سرعت هدایت عصبی در موش اثر ندارد‌

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 103-106

علیرضا شهریاری؛ علیرضا عسگری‌؛ محمدتقی‌ حلی‌ساز؛ هدایت ‌ صحرایی‌؛ فلاح ‌ حسینی‌