نویسنده = احمدرضا یوسف‌پور
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی و نوروفیدبک بر امتیاز تیراندازی و عملکرد عصبی فوق نخاعی افراد مبتدی نظامی

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 2120-2129

10.30491/jmm.2023.1006539.1089

احمدرضا یوسف پور دهاقانی؛ حمید رجبی؛ لیدا مرادی؛ زهرا رضاسلطانی؛ داریوش الیاس پور


طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه‌ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان

دوره 23، شماره 9، آذر و دی 1400، صفحه 693-701

10.30491/JMM.23.9.693

محمد معین؛ امین امینی؛ احمدرضا یوسف‌پور


بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی سربازان یک واحد نظامی

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1399، صفحه 235-243

10.30491/JMM.22.3.235

بهروز جعقری؛ احمد رضا یوسف پور؛ مرتضی ناجی