نویسنده = غلامحسین پورتقی
ارزیابی انرژی دریافتی و ظرفیت کار فیزیکی پرسنل نیروهای مسلح در طی دوره آموزش نظامی

دوره 23، شماره 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 933-943

10.30491/JMM.23.12.933

غلامحسین پورتقی؛ روح اله فلاح مدواری؛ فریده پورتقی؛ حامد صادقی علوی؛ مهدی جعفری ندوشن


ارزیابی تاثیر جاذب های مختلف بر کاهش صدا در نفربرهای زرهی

دوره 23، شماره 10، آذر و دی 1400، صفحه 783-791

10.30491/JMM.23.10.783

غلامحسین پورتقی؛ رضا اسمعیلی؛ مسعود مصیبی؛ موسی جباری؛ حمید سعیدنیا


بررسی اثرات ناشی از ارتعاش بر رانندگان قایق‌های تندرو نظامی: مطالعه میدانی

دوره 23، شماره 8، مهر و آبان 1400، صفحه 684-692

10.30491/JMM.23.8.684

حمید سعیدنیا؛ محمد بابامیری؛ رضا اسمعیلی؛ فیروز ولی پور؛ غلامحسین پورتقی


کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا درتعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی

دوره 17، شماره 3، آذر و دی 1394، صفحه 155-162

غلامحسین پورتقی؛ علی اکبر کریمی زارچی؛ فیروز ولی پور؛ علیرضا عصاری


میزان شیوع حوادث بیمارستانی و عوامل موثر بر آن در کارکنان یک بیمارستان نظامی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 53-57

غلامحسین پورتقی؛ محمد حکمت؛ حسن رفعتی شالدهی؛ محمد سالم