نویسنده = حسن ابوالقاسمی
بررسی فعالیت‌های امدادی- بهداشتی- درمانی بهداری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زلزله بم

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1382، صفحه 253-258

حسن ابوالقاسمی؛ قاسم فروتن؛ محمدهادی رادفر؛ علی عمید


مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1381، صفحه 237-242

حسن ابوالقاسمی؛ حسین تیموری؛ فهیمه ابوالقاسمی


مروری بر تجربیات بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس :عملیات والفجر 10

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 75-80

سردار توکل حاج‌احدی؛ علی‌اصغر نویدی؛ حسن ابوالقاسمی؛ حسنعلی محبی


جنبه های بهداشتی-درمانی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 93-98

حسن ابوالقاسمی؛ علی اصغر نویدی؛ حسنعلی محبی


بررسی و معرفی موارد مشکوک به تب هموراژیک کریمه کنگو در

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 1-5

علی مهرابی‌توانا؛ وحیده مظاهری؛ حسن ابوالقاسمی


مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1380، صفحه 227-231

حسن ابوالقاسمی؛ حمید پاکزاد


تب هموراژیک کریمه گنگو

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 179-182

حسن ابوالقاسمی؛ علی مهرابی توانا