مراقبت جراحی در بیمارستان ایزوله نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

تاریخچه. وزارت دفاع برای حفظ سلامتی کارکنان نظامی و خانواده آنها در کل دنیا چندین بیمارستان ایزوله نظامی (IHs) تأسیس کرد. در محیط عمل IH بیماریها و آسیبهای ضربه‌ای که مداخله جراحی نیاز دارند، شایع است. هدف این مطالعه این است که تجارب جراحی عمومی و ارتوپدی IH را مورد بررسی قرار دهد و مشخص کند که آیا می‌توان مراقبت جراحی را به روش مؤثر و درستی فراهم کرد یا نه. روش. تمام بیمارانی که از اول اکتبر 1998 تا یکم آوریل 1999 بوسیله جراحان ارتوپدی و عمومی در بیمارستان نیروی دریایی Guantanamo مورد ارزیابی قرار گرفتند، در این مطالعه وارد شدند. یافته‌هایی که بطور گذشته‌نگر مورد تجدیدنظر قرار گرفت عبارتند از: یافته‌های آماری بیماران، تشخیص، مراقبت اولیه و پیگیری، یافته‌های اعزام پزشکی، روشهای جراحی و عوارض. نتایج .330  بیمار به منظور ارزیابی جراحی مراجعه کردند که در مدت زمان مطالعه برای 660 ویزیت پیگیری مجدداً مراجعه کردند. 31 مورد اعزام پزشکی (3 مورد اورژانس) انجام شد و سرویس جراحی 21 مورد عمل جراحی ماژور انجام داد. 58 مورد بستری داشتند. یک مورد مرگ و دو مورد عوارض جراحی رخ داد که بطور نسبی بیماری‌زایی و مرگ و میر کلی آن به ترتیب 4/1 درصد و 7/0 درصد بود. استنتاج. یافته‌های ما نشان می‌دهد که IH قادر است مراقبتهای جراحی مثل مراقبت آسیبهای ضربه‌ای را بطور اطمینان‌بخشی فراهم کند. این اولین مطالعه‌ای است که شواهد عینی آن نشان‌دهنده استاندارد بودن شرایط مراقبت جراحی عمومی و ارتوپدی در IH اسـت.

کلیدواژه‌ها