مطالعه موارد اهدای خون اتولوگ به‌روش قبل از جراحی در سازمان انتقال خون تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

  علیرغم تلاش‌های زیاد برای بالا بردن ضریب سلامتی خون هنوز عوارض متعددی از قبیل انتقال ویروس‌ها، عوارض آلرژیک، آلوایمونیزاسیون، عوارض همولیتیک و سرکوب سیستم ایمنی وجود دارد. امروزه دستیابی به خون سالم یکی از اهداف مهم مراکز انتقال خود در جهان است. یکی از راه‌های دستیابی به خون سالم استفاده از خون خود بیمار یا خون اتولوگ می‌باشد که علیرغم ترویج و گسترش مصرف در کشورهای پیشرفته دنیا هنوز در کشور ما مصرف چندانی پیدا نکرده است.   در این تحقیق بیمارانی که کاندید عمل جراحی الکتیو بودند با درخواست کتبی از پزشک معالج به مرکز انتقال خون تهران مراجعه نمودند. از بیماران در صورت داشتن هماتوکریت بیش از 30، بر حسب میزان نیاز برای جراحی مورد نظر خون‌گیری به‌عمل آمد و حجم خون‌گیری بر حسب وزن بیمار cc 450-350 (10% حجم‌ خون تام بیمار) بود. خون‌گیری 72 ساعت قبل از عمل جراحی متوقف می‌شد. خون‌های جمع‌آوری شده بعد از انجام تست‌های ویرال و در صورت منفی بودن نتایج آنها به‌طور جداگانه در دمای 6 - 2 درجه سانتیگراد نگهداری می‌شد و قبل از عمل جراحی به بیمارستان ارسال می‌گردید.   در این تحقیق 46 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 36 نفر آنها زن (3/78%) بودند. بیماران دارای محدوده سنی 72 - 13 سال و وزن 105 – 40 کیلوگرم بودند. 19 نفر (3/41 درصد) یک واحد، 24 نفر (2/52 درصد) 2 واحد، 2 نفر (3/4 درصد) 3 واحد و یک نفر (2/2 درصد) 4 واحد خون اهدا کردند.   در این تحقیق جراحی پلاستیک شایع‌ترین عمل جراحی بود (3/41%) و پس از آن جراحی ENT ، عمومی، زنان و فک و صورت بود. در تمام موارد خون اتولوگ 100% نیاز به خون را برآورده کرد و نیاز به خون آلوژن وجود نداشت. در حالی که در اعمال جراحی ارتوپدی، 3/56 درصد از نیاز به خون توسط خون اتولوگ رفع شد. در ضمن عوارض تزریق خون در هیچ موردی گزارش نشد.   بر اساس یافته‌های این تحقیق، خون اتولوگ به‌عنوان سالم‌ترین خون نیاز به خون آلوژن را 70% کاهش داد، لذا درصورت برنامه‌ریزی صحیح و معرفی زودتر بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو جهت خون‌گیری، این روش می‌تواند به موفقیت بیشتری بیانجامد. 

کلیدواژه‌ها