نویسنده = رضا کچویی
بیماری های قارچی سطحی و جلدی در مراکز آموزش نظامی تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 45-49

محمدعلی افشاری؛ رضا کچویی؛ مجید ریاضی پور


اندازه گیری مایکوتوکسین T-2 در غلات مصرفی در یک مرکز نظامی در زمستان 1385

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

مجید ریاضی پور؛ هادی وطنی؛ حمید رضا توکلی؛ علی مهرابی توانا؛ محمد علی افشاری؛ رضا کچویی؛ زهرا متقیان؛ عباسعلی ایمانی فولادی؛ کاظم احمدی


بررسی ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکوکی در نیرو های مسلح

دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1386، صفحه 265-271

عباسعلی ایمانی فولادی؛ سید محمد سیادتی؛ رضا میر نژاد؛ رضا کچویی


توصیف مقایسه‌ای تاثیر سلنیوم و ویتامین ‏E‏ بر زیر جمعیت‌های لنفوسیتی ‏آسیب دیده از مایکوتوکسین ‏T-2‎

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1386، صفحه 81-88

مجید ریاضی پور؛ ناصر خسروشاهی؛ محمد دهقان؛ جعفر سلیمیان؛ محمدعلی عارف پور؛ محمدعلی افشاری؛ رضا کچویی