نویسنده = ایمانی، حسین
بررسی اثر محافظتی هگزامتیلن تترامین بر رده سلولیHF2FF تحت تاثیر سولفورموستارد

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 271-277

مهدی صابری؛ علی بمان زارعی؛ ژیلا پیرزاد؛ لیلا گل منش؛ حسین ایمانی؛ غلامرضا پورحیدری زاده؛ مهوش جعفری


اثر سولفورموستارد بر سلول جامی ایلئوم موش بزرگ صحرایی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 249-253

حسین بهادران؛ حسین دشت نورد؛ محمد حسین اسدی؛ حسین ایمانی؛ همایون صدرایی؛ غلامرضا کاکا؛ محمود مفید؛ حسین مهدوی نسب؛ عباس محمودزاده


بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک حاد و مزمن سولفورموستارد بر ریه موش بزرگ صحرایی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1382، صفحه 211-217

حسین مهدوی‌نسب؛ محمود مفید؛ حسین ایمانی؛ محمدحسین اسدی؛ حسین بهادران؛ غلامعلی میرشفیعی